Övervikt & Fetma 

Att vara VARDAGSSTARK innebär 
hela du och din HÄLSA! 


Att ha funktion, rörlighet, bra hållning, att få vara smärtfri, ha energi, att äta en bra kost och att röra på sig är avgörande för en god HÄLSA. Så därför jobbar vi med alla dessa delar!
TRÄNING - BEHANDLING - STRESSHANTERING - KOST

 

Men vi vet också att VIKTEN påverkar din Hälsa precis lika mycket i avseendet god Hälsa!

Men det vi har märkt är att många många människor får kämpa för att gå ner i vikt. Dem gör allt rätt vad det gäller motion och kost, men pga av olika obalanser, envisa fettceller eller sjukdom når dem inte några resultat. Så vi har bestämt att i vårt VARDAGSSTARK-protokoll även lägga till:
ÖVERVIKT & FETMA


Låt oss presentera :VÄRLDENS FÖRSTA och enda
GRÖNA LASER 
med FDA-godkännande för icke-invasiv fett-reducering vid övervikt och fetma.Företaget Erchonia är världsledande på marknaden inom låg-energi laser. Deras laser teknologi innehar flest FDA godkännande i världen (14 av 16 totalt).
I dag pågår forskning inom Alzheimer och Parkinsons m.fl neurologiska sjukdomar med mycket positivt och lovande resultat.

Erchonia har även tagit fram en medicinsk laser som hjälper fettceller att släppa sitt innehåll, triglycerinet. Den är smärtfri, utan biverkningar och gör sitt jobb. Centimeter för centimeter försvinner från fettdepåerna, helt utan att skada varken fettcell eller något annat i kroppen.

  • Det är den enda FDA (510K) godkända medicinska lasern.
  • Det är en smärtfri icke kirurgiskt behandling med kall-laser som inte har några bieffekter
  • Den bevarar biologiska funktioner genom att inte förstöra fettcellen 
  • 360 graders täckning av kroppen.
  • Ett genomsnittligt resultat på 15-centimeters minskning på 6 behandlingar utan livsstilsförändringar (6st mätpunkter) och stora förbättring i utseende av celluliter (FDA (510k) på celluliter)
  • Snabba behandlingstider 
  • Godkänd för behandling av överviktiga patienter
  • Resultat klassas som ’icke-tillfälligt’ av FDA

FAKTA ÖVERVIKT & FETMA

Visste du att Sverige är ett av de länder där fetman ökar som snabbast i hela Europa. Om bara 15 år kommer var fjärde man och var femte kvinna att vara fet, konstaterar WHO i en ny rapport. Dvs ha ett BMI över 30. Räknar vi då med överviktiga, dvs ett BMI på 26-30 så har vi redan idag nått upp till att hälften av alla män, kvinnor och barn i Sverige är överviktiga eller feta.

Att fetma ökar så kraftigt beror dels på alla stillasittande yrken till skillnad från, de förr fysiskt krävande yrken människor hade. Snabbmaten och allt socker vi petar i oss har också en stor inverkan på den dramatiskt snabba viktuppgång som skett under de senaste åren. Sen har vi vissa sjukdomar som lipödem, hormonella obalanser eller inflammationer som skapar övervikt och som dessutom är mycket svårare att komma till rätta med.

Det finns ett oerhört stort behov av hjälp med övervikt och fetma! Vad finns det då för hjälp på markanden att få idag?
Ja många försöker själva förändra sin kost och träningsvanor och lyckas man inte själva tar man ofta hjälp av en Tränare av nåt slag. Men för många överviktiga eller dem som lider av fetma så hjälper inte det och man söker hjälp inom vården. Vad har då vården att erbjuda, jo gastric bypass eller fettsugning. Båda ingreppen innebär kirursika ingrepp och avlägsnande av frisk vävnad. Kostnaderna är stora för både operation och eftervård och biverkningarna många.

Fler och fler kirurger och läkare vill inte utföra dessa operationer och söker därför efter icke-kirurgiska alternativ.
Därför togs Verjú fram. 

web counter
Besöksräknare sedan maj 2009