Workshops

Hos VARDAGSSTARK hålls varje termin ett flertal workshops i olika
Danser, Träningsformer eller annat av intresse för vår verksamhet.

Här nedan kommer dem workshops vi planerat in för hösttermin att ligga i datumordning.

web counter
Besöksräknare sedan maj 2009