VARDAGSSTARKs dataskyddspolicy

VARDAGSSTARK värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur VARDAGSSTARK samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@vardagsstark.nu.

Genom att använda VARDAGSSTARKs tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att VARDAGSSTARK använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.
För att kunna erbjuda dig våra tjänster, såsom att boka tid, köpa träningskort, eller anmäla dig till en kurs via vår hemsida eller på våra anläggningar, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?
Information som du ger till oss för att vi ska kunna hantera din bokning. 
Detta kan vara:

 • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
 • Betalningsinformation - kredit- och betalkortsdata (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), fakturainformation, bankkontonummer, etc.

Information vi samlar in om dig. 
När du använder våra tjänster, kan vi samla in följande information:

 • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, fakturaadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
 • Information om varor/tjänster - detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
 • Historisk information – dina tidigare köp av varor tjänster.
 • Information om hur du interagerar med VARDAGSSTARK - hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade hemsida, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.
 • Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
 • Geografisk information - din geografiska placering.
 • Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med din information?
Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra VARDAGSSTARK's tjänster. VARDAGSSTARK behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen

 • För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter
 • För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.
 • För kundanalys, administrera VARDAGSSTARK's tjänster och för VARDAGSSTARK's interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning och för statistiska ändamål.
 • För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet.
 • För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, utveckla nya produkter och funktioner och nya affärsmöjligheter.

Kommunicera med dig.
VARDAGSSTARK kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster (t.ex. efter att du har kontaktat VARDAGSSTARKs kundtjänst) via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att maila till info@vardagsstark.nu

Vilka kan vi komma att dela din information till?
Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

 • Leverantörer och underleverantörer såsom bolag inom VARDAGSSTARKkoncernen. VARDAGSSTARK kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.
 • Kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer. Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet när du ansöker om en av VARDAGSSTARK's betalningsmetoder, samt för att bekräfta din identitet och adress. 
 • Avyttring. VARDAGSSTARK kan komma att dela din information till tredje parter:
 • För det fall att VARDAGSSTARK säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan VARDAGSSTARK komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
 • Om VARDAGSSTARK eller en väsentlig del av VARDAGSSTARKs tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om VARDAGSSTARKs kunder komma att delas.

Vad vi INTE kommer att göra med din data.
 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av ett bolag inom VARDAGSSTARKkoncernen eller av annan leverantör eller underleverantör. Då VARDAGSSTARK är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer VARDAGSSTARK att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering
Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd"). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för VARDAGSSTARK, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den datan som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Hur är det med cookies och liknande tekniker?
Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd och bra onlineupplevelse. 

Kontakta oss
VARDAGSSTARK är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 19721202-2441 001och har sitt säte på Kopparvägen 28 791 42 Falun. 
VARDAGSSTARK är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan tillsammans med respektive kundsystem som behandlar dina uppgifter. VARDAGSSTARK följer svensk dataskyddslagstiftning. 
Allmänna villkor

Besök www.VARDAGSSTARK.nu för mer information om VARDAGSSTARK.
Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 23.05.2018.
 

web counter
Besöksräknare sedan maj 2009