KOST, STRESS & ÖVERVIKT

God Hälsa
Att träna kondition & styrka och att äta rätt är för dem flesta förknippat med god hälsa.
Men eftersom allt du någonsin känt eller gjort i ditt liv, från smärta till hög prestation är ett direkt resultat av hjärnaktivitet så är vår hälsa också beroende av en bra hjärnfunktion.

Gut-Brain Connection
Hur bra din hjärna mår visar senaste forskning står i dierkt samband med hur bra din mage mår, vad man idag kallar för "Gut-Brain Connection". Vilket betyder att allt du också stoppar och stoppat i dig också påverkar din hälsa och gör dig unik.

Beroenden

På grund av gener, vad jag har varit med om och vad jag matat min kropp med kan 
obalans skapas i hjärnan som gör det lättare för vissa människor att fastna för t.ex. sötsaker, droger och andra saker som ett beroende.

Vårt samhälle kryllar av lockelser som triggar oss att vilja äta hela tiden. Men med kunskap och rätt verktyg går det att leva ett liv utan att vara slav under socker och mat. 

Vardagsstarks protokoll för Kost, Stress & Övervikt
Vi tillhandahåller kunskap och tekniker som kommer att förändra ditt liv gällande smärta, prestation, kost, stresshantering och beteendeförändring.

  • Konsultationer i Kost, Stress och Beroende.
  • Kostupplägg
  • Livsstilsförändring - skapa nya vanor.
  • Behandling för Beroende, Stress, Utmattning och Depression.
  • Behandling för Övervikt, Lipödem, Diabetes.
  • Nyckeln till en lyckad & hållbar förändring: Kunskap om hur du fungerar!

BOKA DIN KONSULATATION IDAG - SÅ HJÄLPER VI DIG ATT NÅ DINA MÅL

FAKTA ÖVERVIKT & FETMA

Visste du att Sverige är ett av de länder där fetman ökar som snabbast i hela Europa. Om bara 15 år kommer var fjärde man och var femte kvinna att vara fet, konstaterar WHO i en ny rapport. Dvs ha ett BMI över 30. Räknar vi då med överviktiga, dvs ett BMI på 25-30 så har vi redan idag nått upp till att hälften av alla män, kvinnor och barn i Sverige är överviktiga eller feta.

Att fetma ökar så kraftigt beror dels på alla stillasittande yrken till skillnad från, de förr fysiskt krävande yrken människor hade. Snabbmaten och allt socker vi petar i oss har också en stor inverkan på den dramatiskt snabba viktuppgång som skett under de senaste åren. Sen har vi vissa sjukdomar som lipödem, hormonella obalanser eller inflammationer som skapar övervikt och som dessutom är mycket svårare att komma till rätta med.

Det finns ett oerhört stort behov av hjälp med övervikt och fetma! Vad finns det då för hjälp på markanden att få idag?
Ja många försöker själva förändra sin kost och träningsvanor och lyckas man inte själva tar man ofta hjälp av en Tränare av nåt slag. Men för många överviktiga eller dem som lider av fetma så hjälper inte det och man söker hjälp inom vården. Vad har då vården att erbjuda, jo gastric bypass eller fettsugning. Båda ingreppen innebär kirursika ingrepp och avlägsnande av frisk vävnad. Kostnaderna är stora för både operation och eftervård och biverkningarna många.

Fler och fler kirurger och läkare vill inte utföra dessa operationer och söker därför efter icke-kirurgiska alternativ.
Därför togs Emerald fram. 

web counter
Besöksräknare sedan maj 2009