20 behandlingar under 7 månader + 10 behandlingar under 4 månader. 37 cm på 6 mätpunkter
20 behandlingar under 7 månader + 10 behandlingar under 4 månader. 37 cm på 6 mätpunkter
20 behandlingar under 7 månader + 10 behandlingar under 4 månader. 37 cm på 6 mätpunkter
20 behandlingar under 7 månader + 10 behandlingar under 4 månader. 37 cm på 6 mätpunkter
Före
Före
Efter 9 behandlingar på 5 veckor
Efter 9 behandlingar på 5 veckor
Före
Före
Efter
Efter
Före & Efter 10 behandlingar på 5 veckor
Före & Efter 10 behandlingar på 5 veckor
Före & Efter 15 behandlingar
Före & Efter 15 behandlingar
Före & Efter 10 behandlingar på 5 veckor
Före & Efter 10 behandlingar på 5 veckor
Före & Efter 15 behandlingar
Före & Efter 15 behandlingar
Före
Före
Efter
Efter
Före
Före
Efter
Efter
Före
Före
Efter
Efter
Före
Före
Efter
Efter
Före
Före
Efter 12 behandlingar på 6 veckor
Efter 12 behandlingar på 6 veckor
Före
Före
Efter
Efter
Före & Efter 10 behandlingar - cellulitprogrammet!
Före & Efter 10 behandlingar - cellulitprogrammet!
Före & Efter 10 behandlingar
Före & Efter 10 behandlingar
VIsar på att tack vare laserns kaskadeffekt ger det resultat på ställen du inte dirket kört behandling på.
VIsar på att tack vare laserns kaskadeffekt ger det resultat på ställen du inte dirket kört behandling på.
Före & Efter 6 behandlingar
Före & Efter 6 behandlingar
Före & Efter
Före & Efter
Före
Före
Efter
Efter
Före
Före
Efter
Efter
Före & Efter 9 behandlingar på 4.5 veckor
Före & Efter 9 behandlingar på 4.5 veckor
Före & Efter 9 behandlingar på 4.5 veckor
Före & Efter 9 behandlingar på 4.5 veckor
Före & Efter 9 behandlingar på 4.5 veckor
Före & Efter 9 behandlingar på 4.5 veckor
web counter
Besöksräknare sedan maj 2009