Emerald 

INGEN Kirurgi - INGEN Smärta - INGEN Återhämtningstid

Emerald består av 10 st låg-energilaserstrålar som reducerar fett, celluliter och defenierar kroppen utan ett kirurgiskt ingrepp.


Info, studier, FDA 

Hur Emerald fungerar

 • Emerald (532nm) använder ljusenergi som identiferar och stimulerar
  en photoreceptor (en fettcell som absorberar ljus)
 • Den aktiverar en sekundär kaskad, vilket ger en större behandlingsyta
 • Photoreceptorn i fettcellen konverterar ljus till signaler som kan stimulera en biologisk process, i det här fallet påverkar den fettcellens beteende och funktion
 • Den skapar en temporär por i fettcellen för att bryta ner och släppa ut intracellulära vätskor, triglycerin.
 • Dessa ’fria fettsyror’ transporteras sedan från kroppen via det lymfatiska och cirkulatoriska systemet
 • Läs mer på: Emerald
Fettceller innan behandling
Fettceller innan behandling
Efter 6 minuter
Efter 6 minuter
Efter 12 minuter
Efter 12 minuter
Efter 18 minuter
Efter 18 minuter

Resultatet av den temporära poren i fetcellen
 

Den tillfälliga poren observerades efter 6 minuter av behandling med 635 nm   (grön laser):
-  Triglycerinet dras ut ut fettcellen
-  Omfångsrika fettceller dräneras och kollapsar

Vad händer då med fettcellen - dör den? NEJ - Fettcellen bevaras helt intakt!

Vilket är väldigt viktigt eftersom fettceller är ett endokrint organ som reglerar metabolismen. Om dem tas bort, exempelvis genom fettsugning, orsakas en rubbning i kroppens system. Många upplever ökad hunger.

Viktiga biologiska funktioner som regleras av fettcellerna:
– Energi balans
– Insulin sensitivitet
– Blod koagulation
– Glykos metabolism
– Matningsmönster
– Immunsystem
– Lipid metabolism
– Blodtryckskontroll
– Angiogenes

Den temporära poren är öppen mellan 30-72 timmar, sen stängs den. Och cellen är tömd men intakt, som ett russin.

Lymfsystemet
Lymfsystemet

Vart tar fettet vägen?
 

Fett lämnar cellen och in i det extracellulära utrymmet. Vilket betyder att fettet "svävar fritt".

Vad händer med fettet - Triglycerider?
     • Det absorberas av lymfsystemet
     • Det tansporteras via afferenta (aktiv) lymfkärl till lymfkörtlarna
     • Det bryts ner av makrofager (stora vita blodkroppar)
     • Det transporteras till cirkulationssystemet och används som bränsle/energi
         

Liknande den process för naturlig användning av fett som bränsle - Fettförbränning

Några snabba FAQ
 • Hur vet vi att det frisläppta fettsyrorna inte går in blodomloppet?
 • Hur vet vi att fettet inte skickas till andra delar av kroppen?
 - Studier visar det

Hur mycket fett dras ut från fettcellerna?

 • För varje 9 cm i omfång (på 6 mätpunkter) släpps ungefär 1,8 liter fett ut och metaboliseras på ett säkert sätt
 • Eftersom fett har en lättare densitet än vatten innebär detta inte så mycket viktminskning till en start, däremot volymförlust!

Hur mycket fett är det?
För att ta några exempel:
- 74 föpackningar glass
- 42 cheesburgare
- 21 flaskor vin
- 84 flaskor öl

 2 liter fett är ca 12 600 Kalorier och för att bränna så mycket måste du:
- Simma 40 timmar i ett sträck
- Spela tennis i 21 timmar i ett sträck
- Springa i 17 timmar i ett sträck 

web counter
Besöksräknare sedan maj 2009