Smärta

Domningar, Krypningar, Pirrningar, Stickningar, Molande, Brännande, Kylande, Ilande, Huggande, Skärande, Svidande, Bultande,
Pulserande, Tryckande...

Smärta är 100% verklig och alla upplever smärta någon gång, men det finns inga metoder för att objektivt mäta hur intensivt man känner smärta, utan det är bara den som har ont som vet hur smärtan känns. Varför är det så?


Jo anledningen till att det är så beror på att Smärta kommer från hjärnan!

Hjärnans första uppgift är - Överlevnad!


Smärta är därför en överlevnadsreflex.

Hjärnan varnar för att nåt kan komma att gå illa och beroende på vad du tidigare gått igenom i ditt liv och hur du då hanterat det, medvetet eller omedvetet, kommer hjärnan att varna olika mycket beroende på om det tidigare varit ett hot eller inte. Vilket ger mer eller mindre smärta - olika för olika individer.

Vi utgår från att du är unik!
Med tanke på hur hjärnan - vårt kontrollsystem, fungerar är Din historia viktig för oss och dig med för att kunna hjälpa dig att reducera din smärta.
Vi jobbar utifrån ett neurologiskt perspektiv och där är hela du viktig eftersom hjärna är den som kontrollerar din kropp. Muskler, skelett, senor och ligament gör inget av eget initiativ utan bara vad hjärnan via nervsystemet skickar för signaler. Det är nerverna som rekryterar strukturen. Kan vi få nerverna att rekrytera rätt kan vi reducera smärta. Får vi igång din funktion så att du börjar fungera som du ska så blir oxå resultatet mer bestående.
Så för att kroppen ska fungera optimalt måste ditt nervsystem vara i balans.

Sanna Holmgren som driver VARDAGSSTARK är specialiserad i Smärta, Hållning, Neuorobaserad träning och Beteendeförändring. Hon är licenserad Personlig Tränare, Certifierad Arch Specialist och en av 4 Certifierade Z-health Coacher i Sverige. Sanna är även certifierad MammaMage-Tränare.

Konsultation
Sanna som tar hand dig när du kommer på första konsultation är väldigt noga med att ta din historia, strukturellt, fysiskt, mentalt, alla delar av dig. Vi pratar smärta, din smärta, din upplevelse, vad smärta är, både biomekaniskt och neurologiskt.
Vi letar inte alltid smärta - men däremot funktion! Utifrån vad vi hittar så kommer hon att hjälpa dig till vilken behandling eller träning som hjälper dig bäst

Boka din första konsultation med Sanna så att hon får lära känna din historia så kan hon guida dig till vilken behandling eller träning som hjälper dig bäst!

På sidorna under behandling och Archmethod® kan du läsa mer om vad nästa steg för dig kan bli.

Behandlingar
Kall Laser
Percussor
Archmethod®
Stresshantering
Beteendeförändring

Vad kan påverka till smärta?
Ja i stort sett allt beroende på hur hjärnan tolkat det, föutsagt på tidigare erfarenhet!
 
Olycka
Skada
Långvarigt sittande
Traumatiska upplevelser
Depression
Lukt/doft
Ord
Plats
Situation
Miljö
Kroppsställning
Rörelsemönster
Strukturell obalans, dvs snedbelastning och kompensationer i kroppen
 

Hjärnan kan alltså skicka smärt-signaler på grund av att det finns strukturella fel i kroppen men även om det inte finns några och det är faktiskt vanligare.

Vi har många kunder som får svar av läkare som utrett deras smärta att:
-" vi hittar inga fel"
Tanken blir då
- "jag kan inte ha så här ont om det inte är nåt allvarligt fel på mig"

Jo det kan du! - det är din hjärna som anser det vara så viktigt så smärtan är så intensiv.

web counter
Besöksräknare sedan maj 2009