Archmethod®
En utbilning i Optimalt Välmående

NEUROBASERAD TRÄNING

Träna din hjärna varje dag genom ledande system i rehabilitering.

BEHANDLINGAR

Ta bort fasciala restriktioner och reducerar smärta med Percussor & stimulerar kroppens celler att göra vad dem ska med Laser.

KOST & STRESSHANTERING

Små förändringar av kost och stressreducering har stor inverkan på din hälsa och smärttillstånd.

Archmethod® är en unik metodik som hjälper människor till Optimalt Välmående genom att förändra din kropps förhållningssätt till Gravitationen och Miljö.
Både forskning och empiriska bevis tyder på en total förändring av kronisk smärta.

Archmethod® arbetar efter helhet, en integrerad människa, inte bara enskilda system, utan hur det fungerar i harmoni med varandra i kropp och hjärna.

Archmethod® är för Dig med skador, kronisk smärta eller nedsatt funktion i kroppen.
Vi arbetar också med prestationsökning för idrottare och motionärer där vi arbetar med nervsystemet och hjärnan för att ge maximal nytta av den utbildning som vi ger dig.

Hur Gravitation påverkar dig

Hur går behandlingen till

Fakta om hur allt i kroppen hänger samman och varför smärta uppstår

Bakom Namnet Archmethod®

  • Arch betyder Båge eller Valv
  • Metoden grundar sig på överbryggandet mellan olika metodiker. Broar mellan: Behandling – Kunskap – Träning
  • Höften/Bäckenet är ett av alla valv i kroppen som distribuerar gravitationen som ett brovalv
  • Detta är ett Internationellt koncept därav namnet på engelska
web counter
Besöksräknare sedan maj 2009