Ta kontroll över din egna prestation
Allt du någonsin känt eller gjort i ditt liv, från smärta
till hög prestation, är ett direkt resultat av hjärnaktivitet.
På de mest grundläggande nivåerna bestämmer de invecklade processerna och mönstren i din hjärna både vem du har varit och,
                                                                 viktigare, vem du kommer att bli. All mänsklig förändring representerar förändringar i individens nervsystem. 

Därför borde slutresultatet på all träning – oavsett om det är crossfit eller yoga,
samt behandling av smärta, vara en reflektion på huruvida du har optimerat din hjärna. 

 

Archmethod® är utbildningen för dig som vill höja
din prestation genom att sätta din hjärna i centrum för hälsa!

VARFÖR, HUR & VAD 

SMÄRTA
Alla har vi någon gång i livet upplevt smärta, eller brist på̊ rörlighet och funktion vid utförande av olika aktiviteter.
Du kan ha känt av smärta i ländryggen, nacken eller bröstrygg. Du kan ha en mage som krånglar, den känns uppblåst, trög, du har ont. Det kan vara kostrelaterat, eller bero på mer allvarliga symptom på̊ grund av kroniska inflammationer som Crohns sjukdom och Ulcerös kolit.

Ibland kan smärta orsakas av stress eller depression, eller komma från allvarligare diagnoser som Parkinson eller autism.

Det behöver inte handla om dysfunktionalitet eller smärta, det kan lika väl vara så att du som atlet, som människa, strävar för att utveckla din prestation, bli starkare och snabbare, bli vardagsstark.

Så, vart söker du efter information, hjälp?
Är du som de flesta andra och vänder dig till Google och läser om dina symtom och vad andra har gjort? Du frågar i dina sociala medier, kompisar? Du fattar beslutet att du behöver söka en doktor.

Din doktor ger dig recept på̊ smärtstillande medicin, vilket minskar din smärta för stunden men gör dig inte alltid bättre, och kan tyvärr ge flera oönskade bi-effekter. Läkaren kan även remittera för kirurgiska ingrepp, eller skicka dig till fysioterapeuter för rehabiliterande träning.

Du kanske söker en specialist, kiropraktor eller en personlig tränare för att hjälpa dig till en bättre funktion.

Traditionell sjukvård
Traditionell sjukvård fokuserar ofta på̊ ditt symptom och hur du kan förändra din prestation genom att fokusera på̊ din rörelse. Frågeställningarna handlar ofta om var smärtan befinner sig och vad du inte kan göra, detta leder till att du börjar “jaga” din smärta varje dag.
– Kommer jag någonsin att bli bra, eller kommer min smärta att bli kronisk? – Måste jag äta medicin varje dag för att få bort min smärta och vad är bieffekterna?

Tänk om det finns ett annat sätt att göra detta?


Archmethod®
Archmethod fokuserar på̊ din hjärna. Varför? Jo, därför att allt du någonsin upplevt i din kropp, från smärta till exceptionella prestationer är ett direkt resultat av hur din hjärna fungerar.

Din hjärna tar ständigt emot information från din kropp. Du har ögon, du har en näsa, du har öron, du har känsel, du har balansen, du har rörelse, du har en hel kropp. Allt detta sänder signaler till din hjärna och kvaliteten på̊ dessa signaler är otroligt viktigt. Varför?

Jo, för att du ska kunna “springa ifrån lejonet på̊ savannen” (alla faror i din omgivning).

Din hjärnas första uppgift är hålla dig säker så att du överlever dagen.
I vår skyddade miljö̈ är det svårt att ta in att det faktiskt är det den gör – men det gör den oavsett om du känner dig otrygg eller inte.
Om signalerna till din hjärna från din kropp inte fungerar eller om din hjärna har svårt att tolka informationen, blir resultatet att din hjärna kommer att tala om det för dig på̊ något sätt och det vanligaste är i form av smärta - vad vi kallar för en åtgärdssignal.
Därför är det viktigt att informationen som hjärnan tar emot är av så hög kvalité som möjligt, så att den kan tolka det rätt och då ge dig ett bättre utförande.

Archmethod® fokuserar på̊ att förändra och förbättra din prestation genom att fokusera på̊ kvaliteten av informationen till din hjärna. Archmethod jagar inte smärta eller fokuserar på̊ symtom, den optimerar signalerna till din hjärna för att kunna hantera din kropp bättre i den miljö̈ som du lever i.

Hur gör vi detta?
Vi har utvecklat en metodik baserad på kombinationen av olika vetenskapligt grundade metoder som var och en vilar på̊ sin egen validerade grund med dokumenterade terapeutiska effekter. Det är när dessa olika metoder och teknologier vävs samman vi får resultaten.


Applicerad Neurologi
Vi använder applicerad neurologi för att öka kvaliteten på̊ din input (information) till hjärnan via dina ögon, ditt balanssystem, din karta över din kropp och det sensoriska systemet.
Ju högre kvalité́ på̊ din input desto högre kvalité́ på̊ din output.


Body Architecture
På grund av vår stillasittande livsstil är vi komprimerade i våra kroppar. När struktur trycks ihop skiftar gravitationskraften in i vårt skelettsystem. Istället för att använda kraften i gravitationen och bli starka så leder det till degenerering och bryter ned strukturen vilket skapar obalans och smärta.

Vi tränar dig som kund till att använda kraften från gravitationen för att balansera upp den inaktivitet som stillasittande skapar.

För snabbare och mer hållbara resultat använder vi Percussor (medicinsk teknologi) på̊ faschian (kroppens bindväv runt muskulaturen) för att förbättra informationen till din hjärna.


Cellulär Aktivering
Vi aktiverar dina celler i din kropp genom att använda oss av den senaste vetenskapliga teknologin. Mitokondrierna i kroppens celler är fundamentet för hälsa och prestation i våra kroppar. När din kropp är skadad är också̊ mitokondrierna skadade, vilket sänker kroppens läkningsprocess. Vi tar oss in i denna process genom att använda en specifik lågenergilaser, uppbackad av flertalet dubbel-blinda kliniska studier och FDA godkännanden.

Body Insight
Känner du din kropp? Vet du hur din hjärna fungerar? Vet du fullt ut vad din kropp behöver i nutrition, stresshantering eller återhämtning?

Har du nyckeln till en lyckad förändring?
Archmethod® tillhandahåller kunskap och tekniker som kommer att förändra ditt liv gällande smärta, prestation, stresshantering och beteendeförändring.

Vad kan du då förvänta dig när du träffar en Archspecialist?
En Archspecialist kommer att behandla dig både mentalt och fysiskt på̊ alla plan. De får dig i bättre form genom att fokusera på̊ din hjärna. Därför kommer du att uppleva en snabb förbättring och ett hållbart resultat.

Vi har visat på̊ betydelsefulla resultat i svåra och nästintill omöjliga fall med personer som har kronisk smärta och därigenom skapat ökad livskvalité́ och prestation. När smärta och svaga prestationer inte längre är ett hinder kommer du att känna dig starkare och mer välmående än någonsin.

 

ARCHMETHOD®
FROM HEALTH-CARE TO SELF-CARE

En övergripande vetenskaplig metod

SNABBFAKTA

Archmethod® 
Archmethod® är en unik metod som hjälper dig till Optimalt Välmående
och ökad prestation genom att fokusera på̊ kvaliteten av informationen till din hjärna. Archmethod jagar inte smärta eller fokuserar på̊ symtom, den optimerar signalerna till din hjärna för att kunna hantera din kropp bättre i den miljö̈ som du lever i, där ögon, balanssystem, kartan över din kropp och din kropps förhållningssätt till Gravitationen är grunden.

Hur gör vi detta?
Vi har utvecklat en metodik baserad på kombinationen av olika vetenskapligt grundade metoder som var och en vilar på̊ sin egen validerade grund med dokumenterade terapeutiska effekter. Det är när dessa olika metoder och teknologier vävs samman vi får resultaten.

Archmethod® arbetar efter helhet, en integrerad människa, inte bara enskilda system, utan hur det fungerar i harmoni med varandra i kropp och hjärna.

Archmethod® är för Dig med skador, kronisk smärta eller nedsatt funktion i kroppen. Vi arbetar också med prestationsökning för idrottare och motionärer där vi arbetar med nervsystemet och hjärnan för att ge maximal nytta av den utbildning som vi ger dig.
Läs om hela utbildningen

Hur går behandlingen till

Hur Gravitation påverkar dig

Bakom namnet 
Archmethod®

  • Arch betyder Båge eller Valv
  • Metoden grundar sig på överbryggandet mellan olika metodiker. Broar mellan: Behandling – Kunskap – Träning
  • Höften/Bäckenet är ett av alla valv i kroppen som distribuerar gravitationen som ett brovalv
  • Detta är ett Internationellt koncept därav namnet på engelska
web counter
Besöksräknare sedan maj 2009