Vad är fascia och hur påverkar det oss

Fascian är kroppens byggnadsställning, den stödjer och ansluter varje cell i kroppen. På grund av sin sammanbindande karaktär, är den kapabel att sända sin stödjande roll till andra delar av kroppen - som en tröja man kan dra i, med en effekt som känns över hela kroppen. I en frisk kropp, hjälper fascian till att bibehålla en god hållning, rörelseomfång och flexibilitet. Den ger också våra kroppar en oerhörd styrka och hjälper oss att hantera stress och skador. En frisk fascia är typiskt mjuk och smidig, med förmågan att sträcka och röra sig med kraven i kroppen. Dålig hållning och vanor, ineffektiva rörelsemönster, fysisk skador, operationer, samt emotionell stress och trauma anstränger denna byggnadsställningar, och kräver ändringar i fascian för stöd. Dessa fasciala förändringar (kontraktion, skift, förtjockning, bildandet av sammanväxningar) begränsar muskelfunktion, rörelse och koordination, och inkräkta på neurovaskulära vägar, vilket leder till en rad orörlighet och smärtmönster.

Structurell Integration och Fascia

Strukturell Integration (SI) är unik i det att den åstadkommer balans genom manipulation av fascia. Därför riktar den sig mot kompensationsmönster som hålls i vår fascia.
SI befriar kroppen från dessa ackumulerade mönster, vilket hjälper kroppen att hitta bättre stöd och anpassningsförmåga som förhindrar/återhämta sig från skador . Kroppen kan återgå till sitt strukturellt optimalt läge med förbättrad flexibilitet , energi och välbefinnande. En betydande del av SI involverar även perception och rörelse utbildning, så att du inte bara kan du återgå till din strukturellt optimal position, utan du har också verktygen till att behålla denna hälsa under din livstid.


Spatial Medicin

Majoriteten av läkemedel kan delas in i tre huvudkategorier - 
Matter medicine ser på samspelet mellan materia i kroppen , t.ex. - Nutrition , läkemedel , ört , etc.
Temporal Medicine involvera läkning som bygger på vår interaktion med tiden, t.ex. psykiatri och psykoterapi.
Spatial medicin tittar på hur vår fysiska strukturen upptar utrymme och om de delar av kroppen (ben, fascia, organ, nerver, muskler, etc) har tillräckligt utrymme för att fungera effektivt.

Sambandet mellan Spatial medicin och strukturell integrering

Strukturell Integrering är en manuell terapiform som utvecklats av Ida Rolf ( Rolfing ) och som bygger vidare på Tom Myer's revolutionerande bok: Anatomy Trains - en anatomiskt "karta" över hur muskler och bindväv hänger direkt samman i kraftöverförande linjer i kroppen och påverkas av rörelse- och kroppshållningsmönster, Tensegritet.
Som beskrivits ovan, kan fascians begränsningar spridas runt kroppen och orsaka smärtmönster som är avskilt från ursprungsplatsen för den fasciala kompensationen. Till exempel kan begränsning i en fot potentiellt resultera i smärta i nedre delen av ryggen (eller någon annanstans i kroppen).

Strukturell integration (SI) är en övergripande strategi för att identifiera och behandla dessa fasciala kompensationer genom att undersöka de övergripande mönster i kroppen i stående och i rörelse. Genom att återanpassa kroppen närmare sina ideal genom manipulation av fascia, påverkar Strukturell integration anpassning av alla kroppens strukturer att skapa utrymme och förbättra rörligheten. När vi ändrar dessa element, eller sambanden mellan dem,  utövar vi Spatial medicin.

Archmethod®
Archmethod® innehåller allt det som behövs för att få kroppen att fungera optimalt - Behandling, Träning, Näring, Stresshantering

Med långsamma och djupa tekniker av percussorn kan terapeuten lösa upp spända områden, så att kroppens leder och ryggrad få en mer optimal position i förhållande till tyngdkraften. Eftersom behandlingen sker långsamt kan vi arbeta djupt inne i vävnaden utan att det blir smärtfullt. Behandlingen ger en behaglig efterverkan och kroppen känns lätt som en fjäder och släpper lös en hel del energi i musklerna samtidigt som hjärnan får informaton som blir bestående, Neuroplasticitet & Preprioception.

Genom utövande av flera träningstekniker, Z-Health, Foundation Training, Vision Gym etc. hjälper vi dig att förändra rörelsemönster som bidrar till smärta. Kroppen har denna fantastiska egenskapen att den blir bättre och bättre ju mer den används. Dessutom finns det inget behov av att träna hårt för att förbättra hälsan, så vi talar om daglig motion som utför underverk för din hälsa. Vi använder flera ledande system i rehabilitering och potentiell ökning.

Vad du äter har en direkt inverkan på hur mycket inflammation du har i din kropp. Små förändringar i vad du äter och dricker kan göra en stor inverkan på den allmänna hälsan, välbefinnande och smärttillstånd .
En genomgång av kosten ingår i denna metod för att boosta hjärnans möjlighet till att sluta skicka smärtsignaler, Bulletproof.

Kronisk stress med konstant förhöjda kortisolnivåer är en viktig orsak till många av dagens livsstilssjukdomar  Vi lär dig kraftfulla och vetenskapliga dokumenterade verktyg som ökar din förmåga att möta livet i mer balans.

Mindfullness, Headspace, EFT etc.

Superficial Backline & Frontline enligt Tom Myer's *Anatomy Trains*
Superficial Backline & Frontline enligt Tom Myer's *Anatomy Trains*
web counter
Besöksräknare sedan maj 2009