En utbildning för dig och din kropp i Hållning & Styrka

Vår kropp har under vårt liv utsatts för all möjlig påfrestning i vår miljö. I Skolan, på Arbetet och på Fritiden utsätter vi kroppen ofta för felaktigt positioner utan att veta om det. Ex allt stillasittande i skolan har format vår kropp och ryggrad att inte längre kunna sträcka på sig. Vårt mentala mående påverkar också vår kropps positioner, ex vad gör vi när vi mår psykiskt dåligt ex är nedstämd eller deprimerad, jo vi faller ihop, hänger med huvudet och blir sk "stucked on exhale". Hur ser miljön ut idag med allt tiitande på datorer, ipads & telefoner. Inte ger den oss bättre hållning i alla fall. Allt kroppen är med om förändrar och om vi gör detta i långa perioder rentav år så tar hjärnan detta som nya rörelsemönster och stänger av det vi inte använder. Och Strukturell Obalans uppstår.
 
Vad är Strukturell Obalans?
Strukturell obalans är när vår kropp påverkas av felaktiga rörelsemönster och skapar belastning på muskulatur & skelettet. All struktur i kroppen tar plats, skelett, organ, muskler, fascia osv tar utrymme och allt har sin plats. Om det någonstans i kroppen finns struktur som inte har utrymme uppstår en komprimering och då slutar hjärnan skicka kraft genom det området eftersom det inte är optmalt läge. Hjärnan skickar inte kraft genom ett område ex led som inte fungerar optimalt. Varningssignaler börja skickas, till en start kanske inte sådana som känns så mkt eller hela tiden men snart blir dem värre o tydlgare och en dag går du med ex kronisk värk någonstans. Smärta är en reaktionssignal - GÖR NÅGONTING!  Märk väl: Smärta uppstår inte för att nåt är fel, ex skadad vävnad, snett bäcken, komprimerad ryggrad….. utan för att hjärnan inte är TRYGG!! Hjärnans första uppgift är nämligen SURVIVAL!

Vår största fiende till komprimeringar är Gravitationen.

Vad gör Gravitationen
med din kropp


Visste du att ett huvud i felposition kan väga upp till 20kg, 16 kg mer än vad det faktisk ska göra pga. av felplacering. Det kroppen då måste göra är att kompensera vilket leder till muskelspänningar samt tryck på ryggraden och nerver. 
 
Dålig hållning kan leda till bland annat:
·       kronisk ryggvärk
·       huvudvärk
·       yrsel
·       blodtryck,          
        puls och andningen påverkas
·       domningar, stickningar och värk
        i armar och    
        händer/fingrar.
·       smärta i axlar
·       obalans och smärta i höfter och
        knän och fotleder

Vad gör man åt det?
 

Ja dem flesta ingenting!

Några söker i många år för att få hjälp med sin rygg eller nackvärk och landar till slut i smärtsillande eller behöver gå till kiropraktorn eller naprapaten varje månad

Andra hamnar på operationsbordet därför att utrymmet mellan kototor har blivit så litet att det lätt till förträngningar sk spinal stenos, oftast mellan L4/L5

Vad gör vi åt det?
Jo vi utbildar din kropp i att hantera Gravitationen!


Efter en mycket grundlig genomgång av din historia där vi får en klar bild över vad som
kan ha påverkat din kropp till det rörelsmönster den nu har och den position den hamnat i
utbildar vi dig i hur din kropp och din hjärna fungerar. 

Vi lär dig Tensigritet och Proprioception -
hur allt hänger ihop både muskulärt men även en av nervsystemets viktigaste uppgifter,
Vi ger dig kunskap om vad smärta är och varför hjärnan skickar smärtsignaler. En av dem absolut viktigaste kunskaperna du nånsin kommer att lära dig!
Vi gör dig uppmärksam på din hållning och hur din kropp placerat sig och vad som kan vara orsaken.

Sen utbildar vi din hjärna – ja faktiskt!
Kroppen gör ingenting av eget initiativ utan bara vad hjärnan skickar för signaler via nervsystemet.
Är inte nervsystemet optimalt så fungerar inte du.
När det gäller att förändra en persons förhållande till gravitationen behöver vi skapa nya rörelsemönster och positioner, det gör vi genom att optimera nervsystemet så att nerverna börjar rekrytera rätt muskler och rätt struktur. Det görs genom Neurobaserade övningar och behandling som påverkar nervsystemet.
Vi lär dig även "antigravity"-tekniker.

Vi återutbildar dig och ditt nervsystemet helt enkelt!
På det sättet blir resultatet mer bestående!
Be Your Best You - Fight Gravity!
I am - Are Yor


Sanna Holmgren - Certifierd Arch specialist
web counter
Besöksräknare sedan maj 2009