Vår största fiende är Gravitationen

Stillsittande livstil
Vår kropp har under vårt liv utsatts för all möjlig påfrestning i vår miljö. På grund av vår stillasittande livsstil (mindre aktiv) är vi komprimerade i våra kroppar. När struktur trycks ihop skiftar gravitationskraften in i vårt skelettsystem och istället för att använda kraften i gravitationen och bli starka så leder det istället till degenerering och bryter ned strukturen och skapar obalans och smärta.

NASA har gjort forskning på vad långvarigt stillasittande gör med oss. Och det visar sig att det stänger av lpp 1-genen som har till uppgift att förhindra blodproppar och inflammationer. Vilket gör att vår återhämtning och läkningsprocess blir sämre och faktiskt kan leda till döden.

Studien visade också att på bara 10-20 min börjar hjärnan att bryta ner dem neurologiska kopplingarna till musklerna. Energisnål och effektiv som hjärnan är tar den bort det den inte använder. Nervsystemet har ljusets hastighet och är oerhörd snabb på att adaptera och anpassa sig till inputs eller saknad av inputs. Vilket skapar enorma resultat i vår kropp.

Mentalt mående
Vårt mentala mående påverkar också vår kropps positioner, ex vad gör vi när vi mår psykiskt dåligt ex är nedstämd eller deprimerad, jo vi faller ihop, hänger med huvudet och blir sk "stucked on exhale". Hur ser miljön ut idag med allt tiitande på datorer, ipads & telefoner. Inte ger den oss bättre hållning i alla fall. Allt kroppen är med om förändrar och om vi gör detta i långa perioder rentav år så tar hjärnan detta som nya rörelsemönster och stänger av det vi inte använder. Och Strukturell Obalans uppstår.

Vad är strukturell obalans?
Strukturell obalans är när vår kropp påverkas av felaktiga rörelsemönster och skapar belastning på muskulatur & skelettet. All struktur i kroppen tar plats, skelett, organ, muskler, fascia osv tar utrymme och allt har sin plats. Om det någonstans i kroppen finns struktur som inte har utrymme uppstår komprimeringar. Komprimeringar leder till atros, spinal stenos, diskbråck, länd- & bröstryggssmärta, ryggskott, ischias, frozen shoulder, inpingment, uvudvärk/migrän, yrsel, omningar, stickningar och värk i armar,

Senaste forskningen
Senaste forskningen visar också att på grund av att utrymme försvinner så minskar det mekaniska arbetet i tarmar, lungor och andra organ som leder till IBS, crohns, ulceröt colit, astma, blodtrycksproblematik, depressioner, alzheimer, parkinson, ADHD och autism. Hur bra din mage mår står i direkt samband med hur bra din hjärna mår - "Interoception"

Hela du
Hela du påverkas alltså om din kropp inte kan hantera gravitationen
 

Vad gör Gravitationen
med din kropp


Visste du att ett huvud i felposition kan väga upp till 20kg, 16 kg mer än vad det faktisk ska göra pga. av felplacering. Det kroppen då måste göra är att kompensera vilket leder till muskelspänningar samt tryck på ryggraden och nerver. 
 
Dålig hållning kan leda till bland annat:

 • Atros
 • Spinal stenos
 • Diskbråck, länd- & bröstryggssmärta, ryggskott
 • Ischias
 • Frozen shoulder
 • Inpingment 
 • Huvudvärk/migrän
 • Yrsel
 • Domningar, stickningar och värk i armar,
 • IBS
 • Crohns
 • Ulceröt colit
 • Astma
 • Blodtrycksproblematik
 • Depressioner
 • Alzheimer
 • Parkinson
 • ADHD och Autism.

Vad gör vi åt det?
- Vi utbildar din kropp i att hantera Gravitationen!

När det gäller att förändra en persons förhållande till gravitationen behöver vi skapa nya rörelsemönster och positioner, det gör vi genom att optimera nervsystemet så att nerverna börjar rekrytera rätt muskler och rätt struktur. Det görs genom Neurobaserade övningar och behandling som påverkar nervsystemet. Kroppen gör ingenting av eget initiativ utan bara vad hjärnan skickar för signaler via nervsystemet.
Så vi utbildar din hjärna!

Vi gör dig uppmärksam på din hållning och hur din kropp placerat sig och vad som kan vara orsaken.
Vi ger dig kunskap om vad smärta är och varför hjärnan skickar smärtsignaler. En av dem absolut viktigaste kunskaperna du nånsin kommer att lära dig!  Vi lär dig Tensigritet och Proprioception - hur allt hänger ihop både muskulärt men även en av nervsystemets viktigaste uppgifter för basala kroppsfunktioner.

Vi återutbildar dig och optimerar din hjärna helt enkelt! På det sättet blir resultatet mer bestående!
ARCHMETHOD®
Be Your Best You - Fight Gravity!
I am - Are YoU


Sanna Holmgren - Certifierd Arch specialist
web counter
Besöksräknare sedan maj 2009