Behandlingar
Vår filosofi är att behandlingen av muskel- skelett- och nervsystem
inte bör vara smärtsamt. Därför är vi specialiserade på:
Low level Laser - Kall-Laser - icke Termisk Laser
Lågenergilaser aktiverar på cellnivå. Den senaste forskningen visar att mitokondrien, som befinner sig inne i cellkärnan, är en av grunderna i hur bra hälsa och prestation du har. Mitokondrien är din energifabrik och producerar den energi som din kroppp behöver för att "läka", oavsett om det är att återhätma sig efter träning, en förkylning eller i dem processer din hjärna och kropp använder för att du ska må så bra som möjligt. Hur bra vår mitokondrie mår står i direkt samband med hur bra återhämtning och läknings-process vi har. När en kropp är skadad så är mitokondrie också skadad vilket försvagar kroppens naturliga läkningsprocess.
Vi hjälper till i denna process genom att använda låg energilaser, där ljuset skapar en kemisk reaktion på cellens membran, kallas för "Cytocrome C" , och som startar igång mitokondrien så att den snurrar snabbare och på så sätt producerar mer energi, upp till 400 gånger mer energi. Det är inte lasern i sig som läker dig utan ditt egna system som vi boostar igång och du får då en snabbare, effektivare och naturligare läkningsprocess. 
Laserljuset vidgar även blodkärlen så att trillströmmning av blod ökar, vilket också bidrar till bättre läkningsprocess.

Dessa lasrar vi använder är också unika i ett annat sätt - vi kan ställa in vilken frekvens vi vill jobba med. Allt är frekvenser! Frekvensen – eller tonen – är olika för olika celler och olika delar av kroppen. Varje organ har sin speciella vibrationsfrekvens (svängningstal eller oscillationer). Man kan se kroppen som en orkester, och det gäller att de olika instrumenten är samspelta för att bibehålla hög funktion och effektivitet. Så länge energin flödar i kroppen och olika delar samspelar i harmoni, så känner du dig frisk och fylld av energi. Till exempel har skelett frekvensen 45 Hz, muskler frekvensen 9 Hz, njurarna frekvensen 43 Hz. En frisk cell har en frekvens och en cancercell har en annan. Behandlingens effekt ligger i att man specifikt påverkar frekvensen. Dessa ljusbehandlingar kan därför även kallas för frekvensmedicin eftersom de verkar vid olika frekvenser.

Man skulle enkelt kunna beskriva det så här:
Lasern i sig gör inte någonting, det är bara ett leveranssystem för fotonenergi och frekvens. Ibland har vår kropp inte tillräckligt med energi för att på ett tillräckligt sätt ta hand om dem processer som är nödvändiga för att upprätthålla hälsa. Vi kan då med hjälp av lasern ge en "injektion" energi i form ljus som dina celler kan använda för att replikera sig för att öka immuniteten och i princip säkerställa att vi håller oss friska, oavsett vilken "smärta" vi har.
Det fungerar på principen att vi vet att vår kropp har allt vi behöver för ett lyckligt och friskt liv, den behöver bara ibland en "spark i rumpan" för att göra vad den ska göra, som en påminnelse. Vi tilhandahåller bara kroppen det den redan har i sitt naturliga apotek, till att börja skapa det som vi behöver för att vi kan bli friska och uprätthålla hälsa.

Alla våra lasrar är uppbackad med mängder av kliniska studier & 16 FDA godkännanden.

Vad kan behandlas med laser?
Exempel på vad vi behandlar:
 • Artros
 • Ländryggs, Bröstryggsmärta & Diskbråck
 • Nacke- & Axlarsmärta
 • Höft & Ljumsksmärta
 • Tennisarmbåge
 • Carpaltunnelsyndrom
 • Hallux Valgus
 • Akillestendinos/Hälseneinflamamtion
 • Plantar Fasciit/Hälsporre
 • Leder, Ligament & Senskador - Akuta/Gamla
 • Inflammationer
 • IBS, Crohns, Ulceröt Colit
 • Lymfsystemet
 • Immunssytemet
 • Ärrvävnad
 • Före & Efter Operation (snabbare läkningsprocess)
 • Nagelsvamp
 • Depressioner & Utmattning
 • Demens, Alzheimer & Parkinson
 • Autism, ADHD/ADD & Högsensitiva
 • Beroenden
 • Allergi
 • Hormononell Obalans
 • Fibromyalgi & ME
 • Diabetes & Blodfetter
 • Övervikt & Fetma
 • Högt/lågt Blodtryck, Förmaksflimmer, Hjärtrytm

Känns det något?
Kall Laser har så pass låg energi att det inte utstrålar någon värme så behandlingen känns inte alls.

Hur många?
det kan vara väldigt olika från fall till fall. Vår rekommendation är ca 6-10st för ett mer bestående resultat.

Hur länge tar varje behandling?
Det finns olika behandlingsprotokoll för olika problematik.
En behandling tar från 10 - 60 min.
Percussor & Artrostim - Vibrationsapparat
Percussorn är ett osteopatiskt instrument och ett fantastiskt redskap för att lösa muskelspänningar, restriktioner i fascía, öka rörlighet i leder, öka blodcirkulation och minska smärta.
I ryggraden kan percussorn ge kiropraktiska ledjusteringar men utan de hårda manuella knakandet. Den behandlar också muskelknutar och spänningar som följer av felaktiga rörelsemönster. En behandling kan också väldigt lätt justera ett snett bäcken.
 
Ny teknologi och forskning har gett nya möjligheter och bättre förståelse för vad vi egentligen jobbar med när vi ger en behandling med en percussor.
 
Kroppens olika system
Kroppen består av många olika system och speciellt tre av dem er viktigare eftersom de omsluter och organiserar alla andra.
Cirkulationssystemet ger näringsfullt blod överallt i kroppen.
Nervsystemet administrerar och integrerar alla funktioner och ger oss möjlighet till rörelse och aktivitet.
Det tredje omslutande systemet är fascian som håller alla muskler, organ, nerver och blodkärl samman i en enhet.
  
Vad gör behandlingen på systemen?
Cirkulationssystemet:
Ökad blod- och lymfcirkulation. Vibrationerna på blodkärlen stimulerar ökad NO (kväveoxid) utsöndring, som gör att dem expanderar och nytt och färskt näringsrikt blod kan att strömma till vilket ger bättre läkning.

Nervsystemet:
I huden finns ett antal olika receptorer, bland annat:
Mekanoreceptorer och Proprioceptorer
Vid behandling stimuleras mekanoreceptorerna och reducerar sympatisk aktivitet (fight-or-flight) samtidigt som det ökar parasympatisk aktivitet (rest-and relax) som utlöser smärtstillande hormoner, lugnar ner hjärtrytmen och sätter kroppen i ett regenererande tillstånd.
På så sätt skickar nervsytemet signaler till hjärnan som då blir uppmärksam på området på ett nytt sätt, och sänder därmed signaler tillbaka för att korrigera obehaget och dämpa smärta.
Nervsystemets proprioception (förmågan till stabilisering, rörelse och upplevelse över vart du har din kropp - utrymme) blir stimulerat med percussorn. De muskler som behövs för hållning och funktionell rörelse aktiveras och balans och styrka upprättas.
 
Fascian:
Med hjälp av percussorns stimulering av nervsystemet kan fascian få tillbaka sin egenskap - "klister"- igen så att muskler kan röra sig fritt som tidigare varit fasta pga restriktioner i fascian. En flexibel bindväv är utgångspunkt för optimal funktion i muskler, leder och nervsystem.
Med hjälp av bindvävens globala egenskaper kan percussor släppa på begränsningar i skuldran genom att jobba på knät.
 
Percussoren är ett genialt instrument som ger oss direkt kontakt med
nervsystemets självkorrigerande funktion från hud till ryggmärg till hjärna och tillbaka.

Vi får mjukare muskler, öppnare bindväv, friare leder, bättre hållning, rörelse och balans. Hjärnan blir tryggare på sin kropp och det leder till mindre smärta.

Vad kan behandlas med Percussor & Atrostim?
Exempel på vad vi behandlar:
 • Artros
 • Ländryggs, Bröstryggsmärta, Diskbråck & Scolios
 • Felpalcering av kotor, bäcken, leder
 • Nacke- & Axlarsmärta
 • Ischias: Höft & Ljumsksmärta
 • Tennisarmbåge
 • Carpaltunnelsyndrom
 • Plantar Fasciit/Hälsporre
 • Leder, Ligament & Senskador - Akuta/Gamla
 • IBS, Crohns, Ulceröt Colit
 • Lymfsystemet
 • Ärrvävnad
 • Autism, ADHD/ADD & Högsensitiva
 • Fibromyalgi & ME
Förebyggande - PREHAB
Eftersom percussorn gör vad den gör använder väldigt många motionärer och elitidrottare som inte har smärta behandlingarna för att justera hållning, för skadeförebyggande och föra att öka sin prestation och mindset.

Känns det något?
Dem flesta upplever behandlingen som en mycket skön massage och väldigt avslappnande. Om man har en lång erfanhet av kronisk värk är vi alltid försiktiga på första behandling så att hjärna inte ska ta behanlingen som ett hot. Läs varför
Vibrationer går från 5-30 Hz.

Hur många?
Till skillnad från laser så kan ett par till 4 behandlingar räcka. Allt är förstås beroende på problematik.

Hur länge tar varje behandling?
En behandling tar ca 60 min.
Neurobaserad Träning - Z-Health 
Inputs till din hjärna
Din hjärna tar ständigt emot en mängd information/INPUTS från hela din kropp för att hantera och skydda dig i den miljö du befinner dig i.
Du har ögon - syn, du har fötter - rörelse, du har en näsa - lukt ,du har hud - känsel, du har öron - balans, du har en HEL KROPP. Alla dessa sänder signaler till din hjärna.
Kvalitén på denna input är oerhörd viktigt 

Varför?
Om du tänker dig en tavla, du ska försöka måla ett konstverk och så ägnar du inte så mycket uppmärksamhet på färgerna eller vad du gör ed din pensel. Du får ju väldigt mycket inputs på duken men det kommer ju inte ge dig det resultat som du tänkt dig. Så vi behöver ha bra inputs, bra kvalité, men en del behöver också sorteras ut

Om du har en dålig kvalité på en eller flera av dessa inputs så får din hjärna inte tillräckligt med information eller bra information för att kunna hantera dig i din miljö du befinner dig i.

Denna träning är i sig ingen direkt behandling men med tanke på att det är din hjärna  vi optimerar får vi blixtsnabb respons på övningarna eftersom nervsystemet går med ljusets hastighet.

Vad gör vi då?
Hjärnan använder sig av 3 "sateliter" för att sköta vår kropp:
Visuellt: Ögon - hur vi rör och använder våra ögon
Vestibular: Hörsel & Balans
Proprioception: Allt från känsel till rörelse: Som en karta över din kropp

Om någon av dessa sateliter inte fungerar så fungerar inte du.
Hjärnan är vår motor som driver oss framåt och som en GPS använder den satelliter för att få information. När satelliterna fungerar som dem ska, skickar rätt information, fattar hjärnan rätt beslut och din funktion och prestation ökar. Vilket leder till mer optimalt läge i kroppens struktur och smärta minskar.

Z-Health är ett komplett träningssystem som hjälper dig att själv kontrollera din kropps funktion. Genom att använda nervsystemet för att "omprogrammera" ditt rörelsemönster kan du gör blixtsnabba förändringar i din funktion - även smärtreducering, skadeförebyggande och ökat mindset.

Vad kan behandlas/tränas med Neurobaserade övningar?
Eftersom vi gör optimeringar av din hjärna och den är ansvarig för hela din kropp får du förändringar på alla nivåer i din kropps basala kroppsfunktioner, vilket ger förändringar i vilken diagnos/problematik du än har

Övningar
Övningarna är små lätta rörelser i lederna - proprioception - skapa utrymme
Små försiktiga rörelser med ögonen - visuellt - öka rörlighet i fascian i ögonen
Enkla, långsamma rörelser med huvudet för att träna balans
Men varje rörelse är noga framtagen för just det du behöver
Övningarna får du med dig hem så att du kan få ett mer bestående resultat.

Hur många övningar är det?
Vi brukar hålla oss till max 3 eller 4 beroende på vad du vill ha hjälp med.

Hur ofta ska jag göra övningarna hemma?
Målet är att försöka få till ca 3 ggr om dagen - en gång i veckan förändrar inte rörelsemönster!
Men lugn varje övning tar max 30 sek!!

Hur länge ska jag göra mina övningar?
Det beror lite på problematik och hur "ur funktion" man är!
Men det du kommer att upptäcka - Du vill inte vara utan dem!!
Du optimerar ditt nervsystem - Det känns i kroppen, direkt och du gillar det!

ARCHKLASS
Gör ett besök på archmethodpasset på schemat så får du en in blick i vad neurobaserad träning är.
Archmethod® 
Archmethod® är en unik metod som hjälper dig till Optimalt Välmående
och ökad prestation genom att fokusera på̊ kvaliteten av informationen till din hjärna. Archmethod jagar inte smärta eller fokuserar på̊ symtom, den optimerar signalerna till din hjärna för att kunna hantera din kropp bättre i den miljö̈ som du lever i, där ögon, balanssystem, kartan över din kropp och din kropps förhållningssätt till Gravitationen är grunden.

Hur gör vi detta?
Vi har utvecklat en metodik baserad på kombinationen av olika vetenskapligt grundade metoder som var och en vilar på̊ sin egen validerade grund med dokumenterade terapeutiska effekter. Det är när dessa olika metoder och teknologier vävs samman vi får resultaten.

Archmethod® arbetar efter helhet, en integrerad människa, inte bara enskilda system, utan hur det fungerar i harmoni med varandra i kropp och hjärna.

Archmethod® är för Dig med skador, kronisk smärta eller nedsatt funktion i kroppen.
Vi arbetar också med prestationsökning för idrottare och motionärer där vi arbetar med nervsystemet och hjärnan för att ge maximal nytta av den utbildning som vi ger dig.
Läs om hela utbildningen
Tid för varje behandling
Bokning och mer info/priser finner du om du klickar på "BOKA"

 
Endast Laser: 30 min
650-750kr
Laser & Percussor: 30 min
650-750kr
Endast neurobaserade övningar: 60 min
1080-1125kr
Laser, Percussor och
neurobaserade övningar:
 
45 - 90 min
850-1690kr
Archmethod®: 120 min
2395kr
web counter
Besöksräknare sedan maj 2009