Behandlingar
Vår filosofi är att behandlingen av muskel- skelett- och nervsystem
inte bör vara smärtsamt. Därför är vi specialiserade på:
Low Level Laser - Kall-Laser 
Kall laser stimulerar cellen till eget försvar genom att belysa nervrötter och dess väg ut till dem muskler och leder i kroppen du har ont i. Vi jobbar då allstå från kotorna där nervrötterna befinner sig och längs nervtråden hela vägen ut till nervänden som är en receptor till hjärnan och som ger oss input som sen går tillbaka till hjärnan. Vi återutbildar på det sättet nerver och hjärna till att åter börja göra sitt jobb.
Med lasern behandlar vi även det området du har ont i så att nerver runt muskler kan rekrytera rätt. 
Det är alltså nerverna som rekryterar strukturen. Kan vi få nerverna att rekrytera rätt kan vi reducera smärta. Får vi igång din funktion så att du börjar fungera som du ska så blir oxå resultatet mer bestående. Funktion kommer före smärtreducering. Så ibland kan det ta tid för hjärnan att släppa på smärtsignalerna, varför?
Så för att kroppen ska fungera optimalt måste ditt nervsystem vara i balans.

Känns det något?
Kall Laser är precis som det låter, kall, så behandlingen känns inte alls.

Hur många?
När det gäller laserbehandling så är rekommendationen att göra ca 8 st för att cellen och nerver ska förstå att förändringen som sker redan från början ska vara kvar..

Hur länge tar varje behandling?
En behandling tar ca 15 min
Percussor - Vibrationsapparat
Percussorn är ett fantastiskt redskap för att lösa muskelspänningar, restriktioner i fascía, öka rörlighet i leder, öka blodcirkulation och minska smärta.
I ryggraden kan percussorn ge kiropraktiska ledjusteringar men utan de hårda manuella knakandet. Den behandlar också muskelknutar och spänningar som följer av felaktiga rörelsemönster. En behandling kan också väldigt lätt justera ett snett bäcken.
 
Ny teknologi och forskning har gett nya möjligheter och bättre förståelse för vad vi egentligen jobbar med när vi ger en behandling med en percussor.
 
Kroppens olika system
Kroppen består av många olika system och speciellt tre av dem er viktigare eftersom de omsluter och organiserar alla andra.
Cirkulationssystemet ger näringsfullt blod överallt i kroppen.
Nervsystemet administrerar och integrerar alla funktioner och ger oss möjlighet till rörelse och aktivitet.
Det tredje omslutande systemet är fascian som håller alla muskler, organ, nerver och blodkärl samman i en enhet.
  
Vad gör behandlingen på systemen?
Cirkulationssystemet:
Ökad blod- och lymfcirkulation. Vibrationerna på blodkärlen stimulerar ökad NO (kväveoxid) utsöndring, som gör att dem expanderar och nytt och färskt näringsrikt blod kan att strömma till.

Nervsystemet:
I huden finns ett antal olika receptorer, bland annat:
Mekanoreceptorer och Proprioceptorer
Vid behandling stimuleras mekanoreceptorerna och reducerar sympatisk aktivitet (fight-or-flight) samtidigt som det ökar parasympatisk aktivitet (rest-and relax) som utlöser smärtstillande hormoner, lugnar ner hjärtrytmen och sätter kroppen i ett regenererande tillstånd.
På så sätt skickar nervsytemet signaler till hjärnan som så blir uppmärksam på området på ett nytt sätt, och sänder därmed signaler tillbaka för att korrigera obehaget och dämpa smärta.
Nervsystemets proprioception (förmågan till stabilisering, rörelse och upplevelse över vart du har din kropp - utrymme) blir stimulerat med percussorn. De muskler som behövs för hållning och funktionell rörelse aktiveras och balans och styrka upprättas.
 
Fascian:
Med hjälp av percussorns stimulering av nervsystemet kan fascian få tillbaka sin egenskap - "klister"- igen så att muskler kan röra sig fritt som tidigare varit fasta pga restriktioner i fascian. En flexibel bindväv är utgångspunkt för optimal funktion i muskler, leder och nervsystem.
Med hjälp av bindvävens globala egenskaper kan percussor släppa på begränsningar i skuldran genom att jobba på knät.
 
Percussoren är ett genialt instrument som ger oss direkt kontakt med
nervsystemets självkorrigerande funktion från hud till ryggmärg till hjärna och tillbaka.

Vi får mjukare muskler, öppnare bindväv, friare leder, bättre hållning, rörelse och balans. Hjärnan blir tryggare på sin kropp och det leder till mindre smärta.

Förebyggande - PREHAB
Eftersom percussorn gör vad den gör använder väldigt många motionärer och elitidrottare som inte har smärta behandlingarna för att justera hållning, för skadeförebyggande och föra att öka sin prestation och mindset.

Känns det något?
Dem flesta upplever behandlingen som en mycket skön massage och väldigt avslappnande. Om man har en lång erfanhet av kronisk värk är vi alltid försiktiga på första behandling så att hjärna inte ska ta behanlingen som ett hot. Läs varför
Vibrationer går från 5-30 Hz.

Hur många?
Till skillnad från laser så kan ett par till 4 behandlingar räcka. Allt är förstås beroende på problematik.

Hur länge tar varje behandling?
En behandling tar ca 60 min.
Neurobaserad Träning - Z-Health 
Denna träning är i sig ingen direkt behandling men med tanke på att det är nervsystem som vi optimerar får vi blixtsnabb respons på övningarna eftersom nervsystemet går med ljusets hastighet.

Vad gör vi då?
Hjärnan använder sig av 3 sateliter för att sköta vår kropp:
Visuellt, Vestibular och Proprioception
Visuellt: Syn och hur vi rör och använder våra ögon
Vestibular: Hörsel & Balans
Proprioception: Hur din hjärna uppfattar ditt utrymme i kroppen och vart du har din kropp - som en karta över området!

Om någon av dessa sateliter inte fungerar så fungerar inte du.
Hjärnan är vår motor som driver oss framåt och som en GPS använder den satelliter för att få information. När satelliterna fungerar som dem ska, skickar rätt information, fattar hjärnan rätt beslut och din funktion och prestation ökar. Vilket leder till mer optimalt läge i kroppens struktur och smärta minskar.

Z-Health är ett komplett träningssystem som hjälper dig att själv kontrollera din kropps funktion. Genom att använda nervsystemet för att "omprogrammera" ditt rörelsemönster kan du gör blixtsnabba förändringar i din funktion - även smärtreducering, skadeförebyggande och ökat mindset.

Övningar
Övningarna är små lätta rörelser i lederna - proprioception - skapa utrymme
Små försiktiga rörelser med ögonen - visuellt - öka rörlighet i fascian i ögonen
Enkla, långsamma rörelser med huvudet för att träna balans
Men varje rörelse är noga framtagen för just det du behöver
Övningarna får du med dig hem så att du kan få ett mer bestående resultat.

Hur många övningar är det?
Vi brukar hålla oss till max 3 eller 4 beroende på vad du vill ha hjälp med.

Hur ofta ska jag göra övningarna hemma?
Målet är att försöka få till ca 3 ggr om dagen - en gång i veckan förändrar inte rörelsemönster!
Men lugn varje övning tar max 30 sek!!

Hur länge ska jag göra mina övningar?
Det beror lite på problematik och hur "ur funktion" man är!
Men det du kommer att upptäcka - Du vill inte vara utan dem!!
Du optimerar ditt nervsystem - Det känns i kroppen, direkt och du gillar det!
Archmethod® 
Archmethod® är en unik metodik som hjälper människor till Optimalt Välmående genom att förändra din kropps förhållningssätt till Gravitationen.
Både forskning och empiriska bevis tyder på en total förändring av kronisk smärta.

Archmethod® är en blandning av alla beahndlingsmetoder vi använder oss av plus att vi även jobbar med kost, sresshantering och beteendeförändring - alltså en full utbildning i dig själv!

Archmethod® arbetar efter helhet, en integrerad människa, inte bara enskilda system, utan hur det fungerar i harmoni med varandra i kropp och hjärna.

Archmethod® är för Dig med skador, kronisk smärta eller nedsatt funktion i kroppen.
Vi arbetar också med prestationsökning för idrottare och motionärer där vi arbetar med nervsystemet och hjärnan för att ge maximal nytta av den utbildning som vi ger dig.
Läs om hela utbildningen
Tid för varje behandling
Priset ser du om du klickar "BOKA"-knappen

 
Endast Laser: 30 min
Laser & Percussor: 30 - min
Endast Z-Health: 60 min
Laser, Percussor och
Z-Health:
 45 - 90 min
Archmethod®: 120 min
Supersessions: 60 & 90 min
web counter
Besöksräknare sedan maj 2009