Lindy Hop

Lindy hop är en swingdans från New York i USA som även kallas Jitterbug.

Dansen skapades i Harlem på 1920- och 1930-talet, som en utveckling ur Charleston och i princip alla andra danser som det dansandet kände till.

Jazzmusiken utvecklades i snabb takt under samma period, men den var ännu inte mer än en subkultur bland afroamerikaner. Det fanns en mängd danser som passade till olika sorters jazzmusik. Musiken var menad för dans, och dansade gjorde man, bland annat på Savoy Ballroom i Harlem, till band som Fletcher Henderson och Chick Webb. Där gjorde de bästa dansarna som musikerna, de lät sig ryckas med av musiken och improviserade. På så sätt uppstod en ny dansstil.

 

Det sägs att namnet Lindy Hop började användas 1927, kort efter Charles Lindberghs berömda Atlantflygning. Detaljerna är höljda i dunkel, men enligt sägnerna ska dansaren George "Shorty" Snowden, i samband med att han vunnit en tävling, fått frågan från en reporter om vad det var han gjorde på dansgolvet. Efter en liten tankepaus utbrast han något i stil med "We were doing the Lindy Hop!" Svaret kom in i tidningen och uttrycket fick genomslag.

 

Lindy hop rör sig från sluten position, där följaren har sin vänster hand på förarens axel, föraren sin högra på följarens rygg och de övriga två händerna håller i varandra, till öppen position där man håller i varandra i bara en hand. Stor del av dansen skapas i övergången mellan dessa positioner. Det förekommer även att de dansande släpper varandra helt. Ytterst få saker kan sägas vara förbjudna i Lindy hop, förutom att inte följa takten och musiken. Turerna rör sig vanligtvis över åtta taktslag, åttor, eller över sex taktslag, sexor.

 

I tävling och som show innehåller Lindy hop ofta akrobatik, men det är inget som vanliga sällskapsdansare ägnar sig åt.

Frankie Manning
Frankie Manning
web counter
Besöksräknare sedan maj 2009