Standard

Standarddanserna är precis som latindanserna 5 st.

Modern Vals, Slowfox, Quickstep, Tango, Wienervals

 

Modern Vals är en särdeles populär pardans, som dansas till musik i tretakt. På baler och bröllop inleds dansen oftast med en vals, men valsen dansas även inom så vitt skilda sammanhang som folkdans, tiodans och argentinsk tango. I Sverige blev valsen allmänt förekommande från mitten av 1800-talet. Det finns ett stort antal sätt att dansa vals. Typiskt är att ettan i takten betonas på något sätt, till exempel genom ett längre steg och att takterna hänger ihop minst två och två. Eftersom vals går i tretakt måste man i de vanligaste valstyperna använda sex steg innan man kan använda exakt samma steg igen och då har musiken spelat två takter. Det är vanligt att musiken utgörs av fraser om 16 takter.

 

Den svenska foxtroten skiljer sig en hel del från vad som internationellt sett kallas för foxtrot. Ursprungligen skapades denna dans av vaudeville-skådespelaren Harry Fox. Enligt myten hade Fox svårigheter att hitta danspartner som klarade av att dansa twostep och lade därför in två steg till i grundrytmen. Detta ska vara orsaken till att grundrytmen blev som den blev, 1 - 2- 3- och (slow-slow-quick-quick). Ur foxtrot utvecklades småningom en långsam version, slowfox, och en snabb, quickstep.

 

Quickstep är en pardans som går i 2/4 eller 4/4 takt, ganska lik en snabb foxtrot. Ett exempel på en typisk quickstepmelodi är "Come to the Cabaret" från filmen Cabaret. Fastän dansen liknar foxtroten, är tekniken och rörelsemönstret unikt.

 

Internationell Tango. Precis som den argentinska tangon utvecklats till flera stilar eller ideal, så har tangon tagit sig till Europa i flera vågor och med tiden utvecklat olika varianter. Den största av de icke-argentinska tango-varianterna är den tango som det tävlas i inom den halva av tiodans som kallas standarddans. Idealet inom standard är explosivitet, dynamik, snabbhet. Hållningen är viktig, paret sitter mer ihop i form av ett X (bröst, midja och lår ihop, fötter och huvuden långt från varandra) snarare än som ett A. 

 

Wienervals är som namnet säger en variant av vals (d.v.s. den går i 3-takt) som var väldigt stor under 1800-talet andra hälft och som namnet även säger främst i Wien. Under en wienervals, som består av högervarv, vänstervarv, framåtsteg samt bakåtsteg, avverkas ett varv på två takter (sex steg). Ett par kompositörer som skrev musik till wienervals var Josef Lanner och Johann Strauss d.y. vars An der schönen blauen Donau blivit något av en signaturmelodi för dansen, som är mest utbredd i Österrike.

web counter
Besöksräknare sedan maj 2009