Salsa

Salsa är en dans som dansas till salsamusik.

Med ursprung i latinamerikanska folkdanser har den uppnått stor spridning världen över.

Salsan är en improviserad pardans, men det förekommer också koreografier baserade på pardansturer och enskild dans i form av ekvilibristiska stegkombinationer (så kallade shines) och utmanande och energiska kroppsrörelser (så kalladdespelote)

Salsan är en musikalisk evolution av olika typer av latinamerikanska rytmer. Salsa är även en dansstil som kombinerar flera olika kulturella genrer.

 

Ursprung. Fortfarande diskuteras salsans exakta ursprung. De flesta menar dock att den härstammar från kubanerna. Under 30 talet pågick stor social och politisk press och hinder på både Kuba och Puerto Rico vilket resulterade att många emigrerade eller flydde till olika städer I USA, t. ex. New York. Det var just dessa karibiska invandrare som blandade flera musikstilar samman.

 

Terminologin SALSA (betyder sås på spanska) uppfanns i New York. Dansstilen har latinamerikanskt ursprung och grundades i NY. Benämningen hänvisar till olika typer av latinamerikanska musikstilar, t.ex: Rumba, Són Montuno, Guaracha, Mambo, Cha cha cha, Danzón, Són, Guagancó, Cubop, Guajira, Charanga, Cumbia, Plena, Bomba, Festejo och Merengue. Många av dessa förblev individuella konstformer (t.ex. merengue, son, rumba) medan andra blandades ihop, som en sås. Salsan föddes och vilken fantastisk blandning det blev!!

 

Rytm

Grundstegen i salsa spänner över två takter à fyra slag; dessa åtta taktslag utgör även cykeln för claverytmen, kärnan i salsamusiken. Dansarna utför sex steg med alternerande fotnedsättningar, till exempel vänster-höger-vänster under första takten och höger-vänster-höger under den andra.

 

Olika dansstilar

Salsadansen har utvecklats under åren vilket resulterat i att det idag finns olika stilar inom dansen. De skiljer sig sinsemellen inte bara i grundstegens utförande men också i turer och kroppsrörelser. Alla kan dansas till all sorts salsamusik, även om musikens betoningar ibland kan göra en viss salsastil mer naturlig.

 

Huvudstilarna

De två huvudstilarna är kubansk salsa (inklusive rueda) och cross body-stil eller linjestil (inklusive NY-stilen, LA-stilen och puertorikansk stil). Ibland nämns colombiansk salsa som en tredje huvudstil inom salsan.

 

Kubansk salsa

Den kubanska stilen karakteriseras av att paret roterar medurs under dansen. Man går alltså vanligtvis runt i cirkulära rörelser i stället för att snurra på stället (som i linjestilen). Den kan dansas antingen "på ettan" eller "contratiempo" (på tvåan). Två grundläggande moment i den kubanska dansstilen är markeringen "guapea" (kubansk markering) samt "dile que no" (säg nej till henne/honom).

Turerna innefattar många komplicerat inslingrade armfattningar.

 

Rueda de Casino

På 1950 talet utvecklades Rueda de Casino i Havanna, Kuba. Danspar formar en cirkel (rueda på spanska) och utför steg simultant som ropas ut av en deltagare. Varje tur som används i en viss rueda har ett namn och ofta varierar de ganska kraftigt mellan olika ruedagrupper - ett namn kan ibland betyda olika saker i olika grupper. Med hjälp av vissa namn som brukar betyda ungefär samma sak i olika ruedor och full uppmärksamhet på hur andra gör kan dock även folk som tidigare inte dansat ihop utföra en enklare rueda. Man byter mycket ofta partner genom att dansöserna roterar medurs.

 

Colombiansk salsa

I denna stilen utför föraren och följaren de flesta rörelserna på plats. I den colombianska salsan betonas alla taktslagen. Det är den mest energiska formen av salsa, och den innehåller få komplicerade turer men mycket fotarbete.

 

New York salsa

I jämförelse med Los Angeles style är New York salsan mer elegant uttryckt. Kontroll, timing, precision och teknik betonas mer än akrobatik och showighet. Stor tonvikt läggs även på shines (stegkombinationer). New York salsastilen är oftast mer kompakt dansad än LA style då NY style-dansarna nästan stannar i deras utrymme och tar på så sätt upp mindre utrymme på dansgolvet. Den dansas på en linje och partnerna byter ofta plats - medelst en tur som kallas cross body lead - i stället för att rotera kring varandra. Damerna rör sig längs en tänkt linje och herrarna för. Damerna snurrar ofta flera varv i linjens ena ändpunkt.

NY salsa dansas enbart "på tvåan" (On 2). De instrumenten som denna stil grundas på är clave och congans "tombao". Ofta refereras denna stil som "mambo style" som även den betonas på det andra och sjätte taktslaget i varje åtta takts frasering.

Palladium/Eddie Torres stil

På klubben Palladium i New York utvecklades en salsastil där dansarna tar första steget på det andra taktslaget. Varianten kallas ofta för "On 2". Stegen hamnar alltså på taktslagen 2, 3 och 4.

Under den senare delen av 70-talet och början av 80-talet utvecklade salsaikonen Eddie Torres en stil som på engelska benämns Break on 2, NY style eller Eddie Torres style. Ett annorlunda grundsteg gör dansen mjukare men möjliggör samtidigt mer sats för snurrar och andra snabba figurer. Det speciella ligger i att dansarna tar ett mindre första steg på första taktslaget och sedan ett stort steg där kroppens rörelesriktning ändras (en så kallad break) på andra taktslaget, i stället för att som i de andra stilarna direkt ta ett stort break-steg. Att lära sig Eddie Torres-stilen är inte helt elementärt för salsadansare som inte är van vid den. Eddie Torres-stilen dansas alltså på taktslagen 1, 2 och 3, men riktingsbytet sker inte på det första steget, utan på tvåan.

 

Los Angeles stil

LA style, som benämningen är på engelska (även känd som Salsa On One) har fått sin inspiration av Hollywood och swing och mambodansarna. Det är den absolut flashigaste stilen och anses av många vara mer show än dans.

Tillsammans med sina bröder, Luis och Johnny har Francisco Vazquez fått ta till sig äran för att ha utvecklat LA stilen. Andra som varit med att skapa denna stil är bl.a. Rogelio Moreno, Alex Da Silva, Joby Martinez, Cristian Oviedo, Liz Lira, Josie Neglia, Abel Pena.

LA style dansas liksom i New York på linje, fast första steget hamnar på det första taktslaget.

 

Puertorikansk salsa

Den puertorikanska salsan dansas på linje, där stor vikt läggs vid elegans och musikalisk inlevelse. Den puertorikanska salsan är något rundare i turerna och känns mjukare trots att stilen utförs på lijne. Den företräds av bland andra Felipe Polanco, som tar första steget på andra eller sjätte taktslaget, beroende på hur claven låter.

 

Blandad stil

Många dansare blandar de olika salsastilarna, till exempel kubansk salsa och LA style. Salsan har inga strikta regler för vilket slags turer eller som får ingå, så inspiration hämtas även från hip-hop, tango, samba, balett etcetera.

 

Shines

Salsa är en pardans och partnerna håller i varandras händer när de dansar. Men avancerade dansare inkluderar alltid shines i sin dans. Man kan säga att de är till för att briljera lite, helt enkelt. Shines är häftiga steg som dansas antingen solo eller mitt emot sin partner.

Meningen är att de skall vara improviserade men det finns ett stort antal standard shines som lärs ut. De passar bäst in under mambodelen av en låt men kan utföras precis när dansaren vill. Inspirationen kan ju komma när som helst!

De är bra att improvisera med om man tappet bort takten eller sin partner under en komplicerad tur.

web counter
Besöksräknare sedan maj 2009